El 18,4% dels estudiants d’ESO té mancances econòmiques severes que condicionaran el seu futur educatiu

Aquest és només un de les dades que s’extreu de El futur comença avui, l’estudi que ha elaborat l’ONG Fundació Adsis amb l’objectiu de conèixer les actituds i expectatives dels adolescents estudiants de l’ESO a l’Estat espanyol . A més, arran del paper que vol i ha de jugar Fundació Adsis aquests propers anys, a l’estudi es presta especial atenció a les respostes que ofereixen els adolescents en risc d’exclusió, cercant les similituds i diferències de la seva visió respecte el grup.

L’objectiu d’estudi, en definitiva , és conèixer la situació d’una de les generacions més afectada per la crisi per poder atendre millor les seves necessitats, així com sensibilitzar la societat sobre la manca de suport que pateixen aquest més del 18% d’adolescents que, tal com s’observa en l’estudi, tenen menys accés a activitats i suports de caràcter extraescolar, amb la qual cosa el seu rendiment es veu notablement afectat.

Us animo a visitar el web www.efuturcomençaavui.cat, on es pot consultar l’estudi complert i accedir a recursos i eines per comprendre millor les actituds i expectatives d’aquesta generació . No podem oblidar que es tracta de nois i noies que van néixer entre 1997 i l’any 2000 i sobre els quals planeja, des que tenen ús de raó, conceptes com crisi, indignació, retallades i una infinitat de paraules que els seu germans grans rarament havien escoltat.

Estic molt orgullosa d’haver pogut col·laborar amb Fundació Adsis a la preparació i difusió de la campanya El futur comença avui, perquè aquests nois i noies són la generació que marcarà el futur de les properes dècades i és el deure de tots i totes conèixer-los i donar-los suport en tot el possible. Perquè el seu futur, comença avui.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>