Serveis

La meva experiència em permet oferir tot tipus de serveis relacionats amb la comunicació, el màrqueting i la captació de fons orientada, principalment, al Tercer Sector.

 

Planificació Estratègica i operativa 360º en comunicació, màrqueting i captació de fons:

Elaboració del pla de comunicació, màrqueting i captació de fons de l’entitat, per tal de que aquesta compti amb un full de ruta totalment personalitzat i altament operatiu en aquestes àrees.

Elaboració de l’estratègia de comunicació, màrqueting i/o de captació de fons per a un projecte o servei concret, amb l’objectiu de que aquest obtingui la major notorietat externa possible i obtingui finançament.

 

 

Direcció externa de les àrees de comunicació, màrqueting i captació de fons de l’entitat:

Lideratge de l’estratègia i accions de comunicació i captació de fons de l’entitat per assegurar-ne el seu correcte desenvolupament.

Si l’entitat ja compta amb una persona que lidera aquestes àrees, s’ofereix la possibilitat d’acompanyar-la i/o assessorar-la en l’execució d’accions concretes i en la presa de decisions.

 

 

Producció de materials i execució de serveis concrets:

Disseny, redacció de continguts i maquetació de memòries, fulletons, butlletins electrònics, revistes, webs, projectes, dossiers per empreses, cartelleria, etc.

Organització d’esdeveniments, gestió de xarxes socials, relació amb els mitjans de comunicació, etc.

 

 

 

Formació en comunicació, màrqueting i captació de fons:

Formacions genèriques per a una visió global de com dur a terme la comunicació i la captació de fons a qualsevol tipus d’entitat del Tercer Sector.

Formacions a mida en comunicació, màrqueting i captació de fons, adaptades a la necessitat concreta de cada organització/sector.

Conferències i ponències relacionades amb la comunicació i la captació de fons.